Vad är bottom-up-budgetering?

Bottom-up-budgetering är en budgeteringsmetod som börjar på avdelningsnivå och går upp till toppnivå. Varje avdelning inom organisationen är skyldig att sammanställa en lista över de saker som den behöver, de projekt som den planerar att genomföra under nästa budgetperiod. används av regeringar och företag för redovisningsändamål för att formulera finansiella rapporter. Ett räkenskapsår (FY) följer inte nödvändigtvis kalenderåret. Det kan vara en period som 1 oktober 2009 - 30 september 2010. Kostnadsberäkningar. Uppskattningarna för alla avdelningar sammanfattas sedan för att få den totala företagsbudgeten. Cheferna för varje avdelning är skyldiga att ge sina synpunkter eftersom de känner till kostnadsberäkningarna för de projekt som ska genomföras.

Nedifrån och upp budgetering

Hur man skapar en budget från botten

Följande är den grundläggande processen som organisationer följer när de formulerar en bottom-up-budget:

1. Identifiera de enskilda komponenterna i verksamheten

Det första steget när man skapar en bottom-up-budget är att identifiera de enskilda komponenterna i verksamheten och projekten som organisationen planerar att genomföra under det kommande räkenskapsåret. Lista komponenterna och projekten och fastställ den beräknade kostnaden.

En avdelning kan till exempel inkludera kostnader som löner för anställda, möbler och inredning, inköp och anställning av utrustning, administrativa kostnader SG&A SG&A inkluderar alla icke-produktionskostnader som företaget har haft under en viss period. Detta inkluderar kostnader som hyra, reklam, marknadsföring, redovisning, tvister, resor, måltider, ledningslön, bonusar och mer. Ibland kan det också inkludera avskrivningskostnader, konferensavgifter etc. Om organisationen använder enskilda projekt för att få budgetberäkningar måste den först få en lista över alla projekt som ska genomföras under det kommande året och sedan komma med kostnadsberäkningar för varje projekt.

2. Få en summa av kostnadsberäkningarna för varje avdelning

När avdelningarna har slutfört en lista över planerade projekt och utgifter bör kostnaderna läggas till för att få den totala budgeten för avdelningen. Till exempel är kostnadsberäkningarna för personalavdelningen Human Resource Management Human Resource Management (HRM) en samlingsbegrepp för alla formella system som skapats för att hjälpa till att hantera anställda och andra intressenter inom en kan inkludera 10 000 dollar för rekrytering av personal, 20 000 dollar för anställd löner och 6 000 dollar för administrativa kostnader, vilket innebär att avdelningens totala budget uppgår till 36 000 dollar. Avdelningscheferna för andra avdelningar bör komma med summan för sina respektive avdelningar.

3. Sammanfatta budgetarna för alla avdelningar

Efter att ha fått budgetarna för alla avdelningar eller identifierade projekt bör budgetarna summeras för att få den övergripande budgeten för organisationen. Totalen ska erhållas från avdelningscheferna eller projektledaren som utses av organisationens ledning.

4. Skicka in för godkännande

Det sista steget i nedre upp-budgeteringsprocessen är att skicka budgetuppskattningarna till ledningen för godkännande. Vid granskningen av budgeten är ledningen intresserad av att veta om budgetarna är anpassade till de mål och mål som företaget vill uppnå under nästa räkenskapsperiod.

Om den är nöjd med budgeten kommer ledningen att godkänna budgetberäkningarna och skicka den till ekonomiavdelningen för att göra anslag till enskilda avdelningar. Om företagets ledning inte är nöjd med budgetuppskattningarna kan de be avdelningscheferna att göra nödvändiga ändringar innan budgeten åter lämnas in för godkännande.

Fördelar med nedifrån och upp budgetering

Följande är några av fördelarna som organisationer får när de använder bottom-up-budgetering:

1. Bättre noggrannhet

Nedifrån och upp budgetering beräknar budgetberäkningar från den lägsta nivån, vilket hjälper till att öka budgetens noggrannhet och ansvarsskyldighet. Processen involverar alla individer i varje avdelning. De uppskattningar som ges kommer att vara så nära verkligheten som möjligt eftersom de anställda har bättre förutsättningar att förstå kostnaderna, resurserna, kostnaderna och kraven för sina respektive avdelningar. När uppskattningarna för alla avdelningar läggs samman för att få den övergripande budgeten, bör ledningen veta vad de kan förvänta sig under det kommande året.

2. Anställdas motivation

När anställda är involverade i budgetprocessen är de motiverade att arbeta hårt för att uppnå organisationens mål. Anställda i varje avdelning i organisationen är involverade i formuleringen av budgetberäkningarna, vilket ger dem en känsla av ägande i budgetprocessen.

Bottom-Up vs. Top-down Budgeting

Top-down-budgetering Top-down-budgetering Top-down-budgetering avser en budgeteringsmetod där ledningen upprättar en högnivåbudget för företaget. Företagets ledning bereder budgeten utifrån sina mål och skickar den vidare till avdelningscheferna för genomförande. och nedifrån och upp-budgetering är de två mest populära typerna av budgetar inom företagsbudgettering. Top-down-budgetering börjar med att ledningen skapar en budget för hela organisationen och fördelar budgetar till avdelningarna.

Avdelningarna måste sedan skapa sina egna budgetberäkningar som är begränsade till de belopp som tilldelats av toppledningen. Även om budgetprocessen uppifrån och ner tar mindre tid kan vissa avdelningar kämpa för att passa in i de belopp som tilldelats av ledningen, eftersom ledningen kanske inte är medveten om alla tillhörande kostnader en avdelning kan medföra.

Nedifrån och upp budgetering ger avdelningscheferna mer makt när de bidrar till organisationsbudgeten. Budgetuppskattningarna på avdelningsnivå sammanfattas för att få den övergripande organisationsbudgeten som skickas till ledningen för godkännande.

Nedifrån och upp budgeteringsprocessen tillåter anställda att äga processen eftersom de är bekanta med utgifterna på avdelningsnivå. De kommer också att motiveras att arbeta hårt eftersom de känner att deras insatser i organisationen värderas av ledningen. På nackdelen kan avdelningarna producera budgetar som är utanför målet och inte är i linje med företagets mål. Budgeten kan behöva ändras för att återspegla företagets mål och ta bort onödiga utgifter.

Fler resurser

Ekonomi är den officiella leverantören av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600+ studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram, utformade för att förvandla vem som helst till en ekonomisk analytiker i världsklass.

För att fortsätta lära dig och utveckla dina kunskaper om ekonomisk analys, rekommenderar vi starkt ytterligare finansresurser nedan:

  • Anställdas moral Anställdas moral Anställdas moral definieras som den övergripande tillfredsställelse, syn och välbefinnande som en anställd har på arbetsplatsen. Med andra ord hänvisar det till hur nöjda anställda känner för sin arbetsmiljö. Anställdas moral är viktigt för många företag på grund av dess direkta effekt på
  • Imposed Budgeting Imposed Budgeting Imposed budgeting, även känd som top-down-budgetering, är processen där företagsledningen upprättar en budget och sedan påtvingar den på chefer på lägre nivå för implementering. Det börjar högst upp, där budgeten upprättas av företagsledningen
  • Förhandlad budgetering Förhandlad budgetering Förhandlad budgetering är en budgeteringsprocess som kombinerar både uppifrån och ned-budgetering och nedifrån och upp-budgetering. Den förhandlade budgeteringsprocessen ålägger inte budgetförberedelseprocessen på en enda nivå utan tillåter delat ansvar mellan överordnade och underordnade.
  • Budgettyper Budgettyper Det finns fyra vanliga typer av budgeteringsmetoder som företag använder: (1) inkrementell, (2) aktivitetsbaserad, (3) värdeproposition och (4) nollbaserad. De

Rekommenderas

Vad är en hinderfrekvens?
Vad är ABSOLUTE-funktionen i Excel (ABS)?
Vad är hot mot revisors oberoende?