Vad är Google Sheets?

Google Sheets är ett gratis webbaserat kalkylprogram som tillhandahålls av Google inom Google Drive-tjänsten. Applikationen är också tillgänglig som en stationär applikation på ChromeOS och som en mobilapp på Android, Windows, iOS och BlackBerry. Google Drive-tjänsten är också värd för andra Google-produkter som Google Dokument, Presentationer och Formulär.

Google Sheets

Google Sheets tillåter användare att redigera, organisera och analysera olika typer av information. Det möjliggör samarbeten och flera användare kan redigera och formatera filer i realtid, och alla ändringar som görs i kalkylbladet kan spåras genom en revisionshistorik.

Funktioner i Google Sheets

1. Redigering

En av de viktigaste funktionerna i Google Sheets är att den möjliggör redigering av kalkylark i samarbete i realtid. I stället för att skicka ett dokument till flera personer kan ett dokument öppnas och redigeras av flera användare samtidigt. Användare kan se alla ändringar som görs av andra medarbetare, och alla ändringar sparas automatiskt på Googles servrar.

Google Sheets innehåller också en chattfunktion i sidofältet som gör det möjligt för medarbetare att diskutera redigeringar i realtid och ge rekommendationer om vissa ändringar. Eventuella ändringar som medarbetarna gör kan spåras med hjälp av funktionen Revisionshistorik. En redaktör kan granska tidigare ändringar och återställa oönskade ändringar.

2. Utforska

Utforska-funktionen i Google Sheets introducerades först i september 2016, och den använder maskininlärning för att få ytterligare funktioner. Den här funktionen ger mycket information baserat på de data som läggs till i kalkylbladet och kan automatiskt uppdatera sig beroende på vald data.

Med funktionen Utforska kan användare ställa frågor, skapa diagram, visualisera data, skapa pivottabeller Excel Pivottabellguide En pivottabell låter dig organisera, sortera, hantera och analysera stora datamängder på ett dynamiskt sätt. Pivottabeller är ett av Excels kraftfullaste dataanalysverktyg som används i stor utsträckning av finansanalytiker runt om i världen. I en pivottabell kör Excel i huvudsak en databas bakom kulisserna och formaterar kalkylarket med olika färger. Om du till exempel förbereder en månadsbudget och har lagt till alla kostnader i kalkylbladet kan du använda funktionen Utforska för att få kostnaden för specifika utgifter som mat, resor, kläder etc.

I sidofältet finns det en ruta där du kan skriva frågan och svaret kommer att returneras. När du bläddrar längre ner i Utforska-panelen finns det en lista med föreslagna diagram som är representativa för de data som anges i kalkylbladet, och du kan välja mellan en pivottabell, cirkeldiagram eller stapeldiagram.

3. Offline redigering

Google Sheets stöder offlineredigering och användare kan redigera kalkylarket offline antingen på stationära eller mobilappar. På skrivbordet måste användarna använda Chrome-webbläsaren och installera Chrome-tillägget "Google Docs Offline" för att möjliggöra offlineredigering för Google Sheets och andra Google-applikationer. När man använder mobil måste användarna använda Google Sheets mobilapp för Android och iOS, som stöder offlineredigering.

4. Filformat som stöds

Google Sheets stöder flera kalkylarkfilformat och filtyper. Användare kan öppna, redigera, spara eller exportera kalkylark och dokumentfiler till Google Sheets. Några av de format som kan visas och konverteras till Google Sheets inkluderar:

 • .xlsx
 • .xls
 • .xlsm
 • .xlt
 • .xltx
 • .xltxm
 • .ods
 • .csv
 • .tsv

5. Integration med andra Google-produkter

Google Sheets kan integreras med andra Google-produkter som Google Form, Google Finance, Google Translate och Google Drawings. Om du till exempel vill skapa en omröstning eller frågeformulär kan du mata in frågorna i Google Forms och sedan importera Google Forms till Google Sheets.

Hur man använder Google Sheets

Google Sheets är en gratis att använda applikation som kan nås i Chrome-webbläsaren eller Google Sheets-appen på Android- eller iOS-plattformen. Användare behöver ett gratis Google-konto för att komma igång. Så här skapar du ett nytt Google Excel-ark:

 1. Gå till Google Drive Dashboard och klicka på knappen "Ny" i det övre vänstra hörnet och välj Google Sheets.
 2. Öppna menyraden i kalkylfönstret, gå till Arkiv och sedan Ny. Det skapar ett tomt kalkylark och gränssnittet kommer att vara som följer:

Namnlösa kalkylark

För att byta namn på kalkylbladet klickar du på fältet i det övre vänstra hörnet, som heter "Namnlösa kalkylark" och skriver in ditt önskade namn. När ett nytt Google-kalkylblad skapas sparas det automatiskt i rotmappen på din enhet. För att flytta kalkylarket till en annan mapp, klicka och håll kvar filen och dra den till önskad mapp.

Vanliga villkor

Följande är några av de vanliga termerna som är kopplade till Googles kalkylark:

 • Cell : En enda datapunkt.
 • Kolumn : Ett vertikalt cellområde som går ner från toppen av arket.
 • Rad : Ett horisontellt cellområde som löper tvärs över arkets vänstra sida.
 • Område : Ett urval av flera celler som går över en kolumn, rad eller en kombination av båda.
 • Funktion : En inbyggd funktion i Google Sheet som används för att beräkna värden och manipulera data.
 • Formel : En kombination av funktioner, kolumner, rader, celler och intervall som används för att få ett specifikt slutresultat.
 • Kalkylblad : Uppsättningar av kolumner och rader som utgör ett kalkylblad.
 • Kalkylark : Hela dokument som innehåller Google Excel-ark. Ett kalkylark kan ha mer än ett kalkylblad.

Relaterade avläsningar

Finance erbjuder Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram för dem som vill ta sin karriär till nästa nivå. För att fortsätta lära dig och utveckla din karriär kommer följande resurser att vara till hjälp:

 • Excel- och finansiella modellmallar Excel- och finansiella modellmallar Ladda ner gratis finansiella modellmallar - Finansens kalkylark innehåller en mall för tre finansiella modeller, DCF-modell, skuldschema, avskrivningsplan, investering, ränta, budgetar, kostnader, prognoser, diagram, diagram , tidtabeller, värdering, jämförbar företagsanalys, fler Excel-mallar
 • Formler Cheat Sheet Excel Formler Cheat Sheet Finance Excel-formler fuskark ger dig alla de viktigaste formlerna för att utföra ekonomisk analys och modellering i Excel-kalkylblad. Om du vill bli en mästare i Excel-ekonomisk analys och en expert på att bygga ekonomiska modeller har du kommit till rätt ställe.
 • Gratis Excel Crash Course
 • Lista över Excel-funktioner Funktioner Lista över de viktigaste Excel-funktionerna för finansanalytiker. Detta fuskark täcker 100-tal funktioner som är viktiga att känna till som en Excel-analytiker

Rekommenderas

Vad är kontokostnader?
Vad är återbetalningsperioden?
Vad är serie A-finansiering?