Mall för nettovinstmarginal

Denna mall för nettovinstmarginal visar hur du beräknar nettovinstmarginalen med hjälp av ett företags resultaträkningsrader.

Här är en skärmdump av mallen:

Skärmdump för mall för nettovinstmarginal

Ladda ner gratismallen

Ange ditt namn och e-post i formuläret nedan och ladda ner gratismallen nu!

Vad är nettovinstmarginal?

Nettovinstmarginal (även känd som "vinstmarginal" eller "nettovinstmarginalkvot") är en finansiell kvot Finansiella nyckeltal skapas med hjälp av numeriska värden hämtade från finansiella rapporter för att få meningsfull information om ett företag som används för att beräkna procent av vinsten som ett företag producerar av sina totala intäkter. Den mäter mängden nettovinst som ett företag får per dollar av intäkter. Nettovinstmarginalen är lika med nettovinsten (även känd som nettoresultat) Nettoresultatet Nettoresultatet är en nyckelpost, inte bara i resultaträkningen utan i alla tre kärnredovisningarna. Medan den uppnås genom resultaträkningen används nettovinsten också i både balansräkningen och kassaflödesanalysen.dividerat med totala intäkter Försäljningsintäkter Försäljningsintäkter är de intäkter som ett företag får från dess försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster. I redovisningen kan termerna "försäljning" och "intäkt" användas och används ofta omväxlande för att betyda samma sak. Intäkter betyder inte nödvändigtvis mottagna kontanter. , uttryckt i procent.

Formel för nettovinstmarginal

Nettovinstmarginal = Nettovinst ⁄ Totala intäkter x 100

Nettovinst Nettoresultat Nettoresultatet är en nyckelpost, inte bara i resultaträkningen utan i alla tre kärnredovisningarna. Medan den uppnås genom resultaträkningen används nettovinsten också i både balansräkningen och kassaflödesanalysen. beräknas genom att dra av alla företagskostnader från dess totala intäkter. Resultatet av beräkningen av vinstmarginalen är en procentsats - till exempel en vinstmarginal på 10% Vinstmarginal I redovisning och ekonomi är vinstmarginalen ett mått på företagets resultat i förhållande till dess intäkter. De tre huvudsakliga vinstmarginalvärdena är bruttovinsten (totala intäkter minus sålda varor (COGS)), rörelseresultat (intäkter minus COGS och rörelsekostnader) och nettovinsten (intäkter minus alla kostnader) betyder för varje $ 1 av intäkterna som företaget tjänar 0,10 dollar i nettovinst.Intäkterna representerar företagets totala försäljning under en period.

Fler gratis mallar

För mer resurser, kolla in vårt affärsmallbibliotek för att ladda ner många gratis Excel-modellerings-, PowerPoint-presentations- och Word-dokumentmallar.

  • Excel-modelleringsmallar Excel- och finansiella modellmallar Ladda ner gratis finansiella modellmallar - Finansens kalkylark innehåller en mall för finansiella modeller med tre uttalanden, DCF-modell, skuldschema, avskrivningsplan, investering, ränta, budgetar, kostnader, prognoser, diagram, diagram, scheman , värdering, jämförbar företagsanalys, fler Excel-mallar
  • PowerPoint-presentationsmallar
  • Mallar för transaktionsdokument Gratis affärsmallar att använda i ditt personliga eller yrkesmässiga liv. Mallar inkluderar Excel, Word och PowerPoint. Dessa kan användas för transaktioner, juridisk, ekonomisk modellering, ekonomisk analys, affärsplanering och affärsanalys.

Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022