Vad är Market Cycle?

Marknadscykel avser ekonomiska trender som observerats under olika typer av affärsmiljöer. Det är också känt som en aktiemarknadscykel, där ett givet värdepapper eller flera värdepapper Säljbara värdepapper Säljbara värdepapper är obegränsade kortfristiga finansiella instrument som emitteras antingen för aktier eller för värdepapper från ett börsnoterat företag. Det emitterande företaget skapar dessa instrument för det uttryckliga syftet att samla in medel för att ytterligare finansiera affärsverksamhet och expansion. tillhör samma klass av tillgångar, presterar bättre än andra. Det kan bero på att rådande marknadsförhållanden kan vara lämpliga för tillväxt enligt den affärsmodell som värdepapperen kör på.

Marknadscykel

Under en cykel kan ett företags intäkter och lönsamhet kännetecknas av hög tillväxt. Företag som verkar inom en viss bransch kan uppvisa liknande mönster, som är cykliska och kallas sekulära.

Sammanfattning

  • Marknadscykel avser ekonomiska trender observerade under olika typer av affärsmiljöer.
  • En ny marknadscykel kan bildas när en ny teknisk innovation eller en förändring av marknadsreglerna stör de befintliga marknadstrenderna och skapar nya.
  • De fyra faserna i en marknadscykel inkluderar ackumuleringsfas, påläggningsfas, distributionsfas och nedmarknadsfas.

Hur uppstår nya marknadscykler?

En ny marknadscykel kan bildas när en ny teknisk innovation eller en förändring av marknadsreglerna stör de befintliga marknadstrenderna och skapar nya. Förändringen är branschspecifik, vilket innebär att det inte sker någon fullständig förändring i alla marknadssektorer på grund av införandet av nya produkter eller ett nytt regelverk.

En marknadscykel tar hänsyn till båda tekniska indikatorer, såsom räntor Federal Funds Rate I USA hänvisar federala fondräntan till den räntesats som förvaringsinstitut (som banker och kreditföreningar) tar ut andra förvaringsinstitut för dagslån av kapital från deras reservsaldo på en icke-säkerställd basis. och grundläggande indikatorer, såsom säkerhetspriser, bland andra mått.

Hur bestäms en marknadscykel?

Det är nästan omöjligt att exakt bestämma vilken marknadscykel man för närvarande befinner sig i, med tanke på att det inte finns någon tydligt identifierbar början eller slut. En marknadscykel har ingen bestämd varaktighet, vilket innebär att den kan pågå i vilken tidshorisont som helst - från några dagar till ett decennium. Det kan visa sig vara ett hinder för den ekonomiska och penningpolitiska formuleringen.

Vanligtvis beror varaktigheten av en marknadscykel på perspektivet. En option Alternativ: Call and Puts En option är en form av derivatkontrakt som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en tillgång till ett visst datum (utgångsdatum) till ett angivet pris (lösenpris). Det finns två typer av alternativ: samtal och sätter. Amerikanska optioner kan utövas när som helst näringsidkare kan vara intresserade av prisrörelser under 5-minutersbarer, medan oljeinvesterare kanske vill titta på en längre cykel på cirka 20 år.

Marknadscykler kan identifieras i efterhand. Vanligtvis är början och slutet av en marknadscykel varaktigheten mellan det högsta och lägsta priset för ett gemensamt riktmärke, t.ex. S&P 500.

Men många stora institutionella investerare, eller till och med individer, syftar till att identifiera kommande förändringar i riktning mot en marknadscykel i förväg. Det kan göra det möjligt för dem att dra nytta av cyklerna och göra lönsamma affärer. Det är den grundläggande principen för spekulation i ekonomi.

Olika faser av en marknadscykel

I allmänhet uppvisar en marknadscykel fyra olika steg. I varje steg kommer värdepapper att svara på rådande marknadsförhållanden på olika sätt. Till exempel uppvisar företag som säljer lyxprodukter hög tillväxttakt under en uppgång eller en högkonjunkturperiod.

Under en nedgång eller lågkonjunktur hänvisar den snabba konsumentvaruindustrin (FMCG) Snabba rörliga konsumentvaror (FMCG) Snabba konsumentvaror (FMCG), även kallad konsumentförpackade varor (CPG), till produkter som är mycket -efterfrågan, säljs snabbt och prisvärd förväntas överträffa. Det beror på att efterfrågan på grundläggande förnödenheter och konsumtionsvaror, såsom livsmedel och hygienprodukter, förblir konstant.

De fyra faserna i en marknadscykel är som följer:

1. Ackumuleringsfas

Ackumuleringen sker omedelbart efter att marknaden når botten. Efter att ha upptäckt att det värsta är över börjar värdeinvesterare, penninghanterare och erfarna handlare att köpa värdepapper och värderingar blir extremt viktiga. Under perioden växlar marknadssentimentet från att vara negativ till neutral. Marknaden är dock fortfarande baissär.

2. Mark-up fas

Under avgränsningsfasen börjar investerare hoppa in i det stora och en betydande ökning av marknadsvolymerna observeras. Värderingar börjar klättra över historiska normer, men arbetslösheten och uppsägningarna fortsätter att växa.

På markeringsstadiet byter marknadssentimentet från att vara neutral till hausse eller till och med euforisk i vissa fall. Ett säljande klimax observeras, vilket är en sista parabolisk prisuppgång på grund av deltagande från staket-sittare och tveksamma eller riskavvikande investerare.

3. Distributionsfas

Distributionsfasen är den tredje fasen av marknadscykeln, där handlare börjar sälja värdepapper. Marknadssentimentet går från att vara hausse till blandat. Det är den period i vilken marknaden ändrar riktning.

Övergången sker gradvis och kan pågå länge. Priserna tenderar att förbli mer eller mindre konstanta under flera månader. Det kan dock påskyndas på grund av en plötslig negativ geopolitisk förändring eller dåliga ekonomiska nyheter, såsom pandemistängningar.

4. Nedmarkeringsfas

Nedmarknadsfasen är den sista fasen av en marknadscykel och visar sig vara hemskt för investerare som fortfarande innehar positioner. Säkerhetspriserna faller långt under vad investerare ursprungligen betalade för dem. Eftersom det är den sista perioden markerar det också början på nästa ackumuleringsfas, där nya investerare kommer att köpa de avskrivna investeringarna.

Relaterade avläsningar

Finance är den officiella leverantören av Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker ekonomi, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys, förbundsmodellering, återbetalning av lån och mer. certifieringsprogram, utformat för att förvandla vem som helst till en ekonomisk analytiker i världsklass.

För att fortsätta lära dig och utveckla dina kunskaper om ekonomisk analys rekommenderar vi starkt ytterligare resurser nedan:

  • Tillgångsklass Tillgångsklass En tillgångsklass är en grupp av liknande investeringsmedel. Olika klasser, eller typer, av investeringstillgångar - såsom ränteplaceringar - grupperas tillsammans baserat på en liknande finansiell struktur. De handlas vanligtvis på samma finansmarknader och omfattas av samma regler och förordningar.
  • Business Life Cycle Business Life Cycle Business livscykel är utvecklingen av ett företag i faser över tiden, och är oftast uppdelat i fem steg: lansering, tillväxt, shake-out, mognad och nedgång.
  • Värdeinvestering Aktieinvestering: En guide till värdeinvestering Sedan publiceringen av "The Intelligent Investor" av Ben Graham har det som vanligtvis kallas "värdeinvestering" blivit en av de mest respekterade och mest följda metoderna för aktieplockning.
  • Handelsmekanismer Handelsmekanismer Handelsmekanismer avser de olika metoder som tillgångar handlas med. De två huvudtyperna av handelsmekanismer är offertdrivna och orderdrivna handelsmekanismer

Rekommenderas

Vad är kontokostnader?
Vad är återbetalningsperioden?
Vad är serie A-finansiering?