CFI: s utvecklingsprogram för finansanalytiker

Finance: s finansanalytiska utvecklingsprogram, känt som Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) FMVA®-certifiering Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-designering, var utformad för att förvandla vem som helst till en mycket skicklig analytiker med praktiska färdigheter som arbetsgivare letar efter. De vanligaste karriärvägarna för individer som slutför utvecklingsprogrammet är ekonomisk planering och analys (FP&A) FP&A Financial Planning and Analysis (FP&A) är en viktig funktion i ett företag. FP & A-proffs stöder beslutsfattande för verkställande direktören, CFO och styrelsen med planering, analys och modellering. Lär dig vad jobbet som en FP & A-analytiker, chef eller direktör innebär - lön, krav, utbildning, färdigheter, investmentbank, private equity,företagsutveckling Företagsutveckling Företagsutveckling är gruppen i ett företag som ansvarar för strategiska beslut för att växa och omstrukturera sin verksamhet, etablera strategiska partnerskap, engagera sig i fusioner och förvärv (M&A) och / eller uppnå organisatorisk spetskompetens. Corp Dev strävar också efter möjligheter som utnyttjar värdet av företagets affärsplattform. och andra finansområden.

Rekommenderas

Vad är en hinderfrekvens?
Vad är ABSOLUTE-funktionen i Excel (ABS)?
Vad är hot mot revisors oberoende?