Vad är R-Squared?

R-Kvadrat (R² eller bestämningskoefficienten) är ett statistiskt mått i en regressionsmodell som bestämmer andelen varians i den beroende variabeln som kan förklaras av den oberoende variabeln Oberoende variabel En oberoende variabel är en ingång, antagande eller drivkraft som ändras för att bedöma dess inverkan på en beroende variabel (resultatet). . Med andra ord, r-kvadrat visar hur bra data passar regressionsmodellen (godhet av passform).

R-kvadrat

Figur 1. Regressionsutdata i MS Excel

R-kvadrat kan ta alla värden mellan 0 och 1. Även om det statistiska måttet ger användbara insikter om regressionsmodellen, bör användaren inte bara förlita sig på måttet vid bedömningen av en statistisk modell. Figuren avslöjar inte information om orsakssambandet mellan de oberoende och beroende variablerna Beroende variabel En beroende variabel är en som kommer att ändras beroende på värdet på en annan variabel, kallad den oberoende variabeln. .

Dessutom anger det inte riktigheten i regressionsmodellen. Därför bör användaren alltid dra slutsatser om modellen genom att analysera r-kvadrat tillsammans med de andra variablerna i en statistisk modell.

Tolkning av R-Squared

Den vanligaste tolkningen av r-kvadrat är hur väl regressionsmodellen passar de observerade data. Till exempel avslöjar en r-kvadrat på 60% att 60% av uppgifterna passar regressionsmodellen. Generellt indikerar en högre r-kvadrat en bättre passform för modellen.

Det är dock inte alltid så att en hög r-kvadrat är bra för regressionsmodellen. Kvaliteten på det statistiska måttet beror på många faktorer, såsom variablerna som används i modellen, måttenheterna för variablerna och den tillämpade datatransformationen. Ibland kan en hög r-kvadrat ibland indikera problemen med regressionsmodellen.

En siffra med lågt kvadrat är i allmänhet ett dåligt tecken för förutsägbara modeller. I vissa fall kan dock en bra modell visa ett litet värde.

Det finns ingen universell regel för hur man ska införliva det statistiska måttet i bedömningen av en modell. Kontext för experimentet eller prognosen Prognosmetoder Toppprognosmetoder. I den här artikeln kommer vi att förklara fyra typer av intäktsprognosmetoder som finansanalytiker använder för att förutsäga framtida intäkter. är extremt viktigt och i olika scenarier kan insikterna från måttet variera.

Hur man beräknar R-Squared

Formeln för beräkning av R-kvadrat är:

Var:

  • SS- regression är summan av kvadrater på grund av regression (förklarad summan av kvadrater)
  • SS- summan är den totala summan av rutor

Även om namnen "summan av kvadrater på grund av regression" och "den totala summan av kvadrater" kan verka förvirrande, är betydelsen av variablerna enkla.

Summan av kvadrater på grund av regression mäter hur väl regressionsmodellen representerar de data som användes för modellering. Den totala summan av kvadrater mäter variationen i observerade data (data som används vid regressionsmodellering).

Relaterade avläsningar

Ekonomi är den officiella leverantören av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600+ studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram, utformade för att förvandla vem som helst till en ekonomisk analytiker i världsklass.

För att fortsätta lära dig och utveckla dina kunskaper om ekonomisk analys, rekommenderar vi starkt ytterligare finansresurser nedan:

  • Grundläggande statistikbegrepp för finans Grundläggande statistikbegrepp för ekonomi En gedigen förståelse för statistik är avgörande för att hjälpa oss att bättre förstå ekonomi. Dessutom kan statistikbegrepp hjälpa investerare att övervaka
  • Mallar för ekonomisk modellering
  • Regressionsanalys Regressionsanalys Regressionsanalys är en uppsättning statistiska metoder som används för att uppskatta sambandet mellan en beroende variabel och en eller flera oberoende variabler. Den kan användas för att bedöma styrkan i sambandet mellan variabler och för att modellera det framtida förhållandet mellan dem.
  • Typer av finansiell analys Typer av finansiell analys Finansiell analys innebär att man använder finansiella data för att bedöma företagets resultat och ge rekommendationer om hur det kan förbättras framöver. Finansanalytiker utför främst sitt arbete i Excel, med hjälp av ett kalkylblad för att analysera historisk data och göra prognoser Typer av finansiell analys

Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022