Vad är ledande med exempel?

Ledarskap är en process där en individ påverkar andra människors beteende och attityder. Att leda med gott exempel hjälper andra människor att se vad som väntar och agera snabbt för att möta alla utmaningar på vägen. Om en grupp leds av en person med dåliga ledaregenskaper kommer gruppen att uppleva täta konflikter eftersom varje person vill göra saker på sitt sätt.

Föregå med gott exempel

En av ledarnas ansvar är att inspirera andra människor att göra det bästa de kan göra till förmån för organisationen. För att uppnå detta måste ledaren visa dem vägen genom att engagera sig i processen - med gott exempel. Till exempel är en VD VD En förkortning för VD är den högst rankade individen i ett företag eller en organisation. VD är ansvarig för en organisations övergripande framgång och för att ta ledande beslut på högsta nivå. Att läsa en arbetsbeskrivning kan avskräcka onödiga utgifter Fasta och rörliga kostnader Kostnad är något som kan klassificeras på flera sätt beroende på dess natur. En av de mest populära metoderna är klassificering efter fasta kostnader och rörliga kostnader. Fasta kostnader förändras inte med ökningar / minskningar av produktionsenheter,medan rörliga kostnader enbart är beroende av de anställda för att förbättra affärsintäkterna Försäljningsintäkter Försäljningsintäkter är de inkomster som ett företag får från dess försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster. I redovisningen kan termerna "försäljning" och "intäkt" användas och används ofta omväxlande för att betyda samma sak. Intäkter betyder inte nödvändigtvis mottagna kontanter. . Men om VD byter kontorsmöbler ofta kommer de anställda inte att ta honom på allvar, och de kommer att fortsätta med utgifterna. Men om VD stoppar onödiga utgifter på sitt eget kontor och arbetar för att maximera intäkterna, kommer de anställda ofta att följa.I redovisningen kan termerna "försäljning" och "intäkt" användas och används ofta omväxlande för att betyda samma sak. Intäkter betyder inte nödvändigtvis mottagna kontanter. . Men om VD byter kontorsmöbler ofta kommer de anställda inte att ta honom på allvar, och de kommer att fortsätta med utgifterna. Men om VD stoppar onödiga utgifter på sitt eget kontor och arbetar för att maximera intäkterna, kommer de anställda ofta att följa.I redovisningen kan termerna "försäljning" och "intäkt" användas och används ofta omväxlande för att betyda samma sak. Intäkter betyder inte nödvändigtvis mottagna kontanter. . Men om VD byter kontorsmöbler ofta kommer de anställda inte att ta honom på allvar, och de kommer att fortsätta med utgifterna. Men om VD stoppar onödiga utgifter på sitt eget kontor och arbetar för att maximera intäkterna, kommer de anställda ofta att följa efter.Men om VD stoppar onödiga utgifter på sitt eget kontor och arbetar för att maximera intäkterna, kommer de anställda ofta att följa efter.Men om VD stoppar onödiga utgifter på sitt eget kontor och arbetar för att maximera intäkterna, kommer de anställda ofta att följa efter.

Sex sätt att leda som exempel

Ledare använder följande sätt att föregå med gott exempel och inspirera sina följare:

# 1 Lyssna på laget

Ibland kan en ledare bli för upptagen med att ge direktiv och hantera teamet, så att de glömmer att lyssna på andra ledare och till och med deras anhängare. En bra ledare bör förstå att de inte vet allt och att de kan lära sig något nytt av den yngsta medarbetaren. De flesta organisationer anställer också personal baserat på deras expertis och erfarenhet inom specifika områden, och ledaren bör lära sig att interagera och lyssna på alla anställda. Om chefen till exempel är expert på investeringar kan de behöva någon från redovisnings- eller marknadsavdelningen för att ge dem råd om vissa frågor.

# 2 Respektera kommandokedjan

Organisationer implementerar en organisationsstruktur så att varje person i företaget vet vem de ska rapportera till om det finns utmaningar i en viss avdelning. Om en ledare inte följer dessa kommandokedjor kommer det att finnas förvirring i organisationen och de anställda kommer att bli demoraliserade. Om ledaren inte respekterar kommandokedjan kommer de anställda att ha svårt att rapportera till sina seniorer, och detta kommer att orsaka oro mellan de anställda.

# 3 Få händerna smutsiga

Även om ledare är tänkta att ge anvisningar, bör de känna till sina branscher och engagera sig i det verkliga arbetet. Till exempel kan en ledare vara förebild genom att följa med marknadsföringsteamet på ett fältbesök för att popularisera företagets produkter. Ledaren bör sätta klienter på samma sätt som marknadsföringspersonalen gör, och detta kommer att öka teamets övergripande moral. Inte bara kommer ledaren att utveckla nya färdigheter och kunskaper, utan han kommer också att bygga förtroende för de anställda. Att engagera sig i den faktiska handeln ger ledaren en ögonblicksbild av de utmaningar som marknadsföringspersonalen går igenom och hjälper till att utarbeta sätt att underlätta sitt arbete.

# 4 Leverera utlovade resultat

Bra ledare måste leverera faktiska resultat snarare än att bara ge löften varje gång. De måste arbeta för att få konkreta resultat och fokusera mindre på tidigare prestationer som de inte har kunnat jämföra efteråt. Ledare kan åstadkomma detta genom att lära sig delegeringskonsten, där de kan dela upp stora uppgifter i mindre hanterbara uppgifter som kan tilldelas en eller flera anställda. De kan sedan följa upp för att kontrollera om arbetet utfördes enligt de normer som krävs. Att delegera uppgifter hjälper till att uppnå resultat på kort tid och samtidigt få alla inblandade.

# 5 Lös konflikter snabbt

Konflikter uppstår ofta i organisationer mellan anställda, ledare kontra ledare eller ledare kontra anställda. Hur snabbt konflikterna löses avgör hur kompetent en ledare är. En bra ledare bör mäta när konflikter uppstår för att förhindra att oenigheterna stoppar projekt inom företaget. De anställda bör se att deras ledare har hjärtat och sinnet att anamma utmaningar för att inte bryta organisationen.

# 6 Värde människor

Att uppskatta andras bidrag i en organisation hjälper till att stärka relationen mellan ledaren och anhängarna. Ledaren ska uppvisa god kommunikations- och lyssningsförmåga så att inga anställda känner sig underlägsna andra personer inom organisationen. Ledaren bör också vara ärlig, rättvis och öppen för diskussioner som berör den anställdas välfärd. Att värdera medarbetarnas bidrag i organisationen ökar ledarens förmåga att interagera med människor på ett meningsfullt sätt.

Lagledare

Betydelsen av att leda med exempel

Följande är fördelarna med att föregå med gott exempel:

Organisatorisk sammanhållning

När företagets chefer gör ett bra jobb med att leda med gott exempel kommer personalen att visa mer engagemang för att uppnå de organisatoriska målen. De kommer att släppa "mig" -mentaliteten och ta upp "vi" -mentaliteten och kombinera ansträngningar för att säkerställa att de uppnår de periodiska målen. När en ledare leder med gott exempel visar det de anställda att deras chefer inte bara sitter och tittar på dem bygga ett företag för dem utan de får också sina egna händer smutsiga.

Respekt och förtroende

En ledare som leder med gott exempel positionerar sig som en trovärdig person som förtjänar att respekteras och litas av seniorer och juniorer. Personalen ser ledaren som en person som förstår deras situation, snarare än som en person som bara ger instruktioner. De uppskattar vad ledaren gör och arbetar för att hjälpa ledaren att uppnå organisationens mål.

Trendsetters

En ledares handlingar fungerar som en outtalad standard för vad som är lämpligt för organisationen och vad som inte är. Personalen följer ledarens beteende och använder det som ett riktmärke för att bestämma hur de ska presentera sig. Till exempel, om ledaren älskar att arbeta till sent på kvällen, kommer de anställda också att försöka arbeta till sent på natten för att inte ses som otillräckliga. På samma sätt, om ledaren föredrar att ha på sig kostymer under vardagar och fritidskläder på lördag, kommer de anställda att kopiera ledarens livsstil och klä sig på liknande sätt.

Andra resurser

Tack för att du läser Finance guide för att gå före som exempel. Mer information finns i följande kostnadsfria finansresurser:

  • Nätverk och bygga relationer inom företaget Nätverk och bygga relationer (del 1) Den här artikeln är en del av en serie användbara tips som hjälper dig att lyckas med nätverkande inom ditt företag. Nätverkande spelar en viktig roll i vårt yrkesliv, med början från vår jobbsökning, fortsätter att gå med och arbeta i ett företag och slutligen främja våra karriärer.
  • Interpersonella färdigheter Interpersonella färdigheter Interpersonella färdigheter är de färdigheter som krävs för att effektivt kommunicera, interagera och arbeta med individer och grupper. De med goda mänskliga färdigheter är starka verbala och icke-verbala kommunikatörer och anses ofta vara "bra med människor".
  • Analyst Trifecta-guiden Analyst Trifecta®-guiden Den ultimata guiden för hur man ska bli en ekonomisk analytiker i världsklass. Vill du bli en ekonomisk analytiker i världsklass? Vill du följa branschledande bästa praxis och sticka ut från mängden? Vår process, kallad The Analyst Trifecta®, består av analys, presentation och mjuka färdigheter
  • Karriärkarta för finans

Rekommenderas

Vad är kontokostnader?
Vad är återbetalningsperioden?
Vad är serie A-finansiering?