Vad är kommunikation?

Att kunna kommunicera effektivt är en av de viktigaste livsfärdigheterna. Interpersonella färdigheter. Interpersonella färdigheter är de färdigheter som krävs för att effektivt kommunicera, interagera och arbeta med individer och grupper. De med goda mänskliga färdigheter är starka verbala och icke-verbala kommunikatörer och anses ofta vara "bra med människor". att lära. Kommunikation definieras som överföring av information för att ge större förståelse. Det kan göras vokalt (genom muntliga utbyten), genom skriftliga medier (böcker, webbplatser och tidskrifter), visuellt (med hjälp av grafer Dashboard Creation i Excel Den här guiden för att skapa dashboard i Excel lär dig hur man bygger en vacker instrumentpanel i Excel med datavisualiseringstekniker från proffsen. I, diagram och kartor) eller icke-verbalt (kroppsspråk, gester, tonhöjd och ton).Alla dessa kommunikationsmedel är viktiga mjuka färdigheter som är viktiga för en framgångsrik karriär.

Kommunikation

Betydelsen av kommunikationsfärdigheter

Att ha starka kommunikationsförmåga hjälper till i alla aspekter av livet - från yrkesliv till privatliv och allt som hamnar däremellan. Ur affärssynpunkt är alla transaktioner resultatet av kommunikation. Bra kommunikationsförmåga är viktigt för att andra och dig själv ska kunna förstå information mer exakt och snabbt.

Däremot leder dålig kommunikationsförmåga till ofta missförstånd och frustration. I en LinkedIn-undersökning från 2016 som gjordes i USA toppade kommunikationen listan över de mest eftertraktade mjuka färdigheterna bland arbetsgivare.

Bästa mjuka färdigheter - LinkedIn-undersökning

Hur du förbättrar dina kommunikationsfärdigheter

Här är några tips att se upp för när du vill förbättra din förmåga att effektivt kommunicera med andra:

1. Lyssna

För att bli en bra kommunikatör är det viktigt att vara en god lyssnare. Det är viktigt att träna aktivt lyssnande Lyssningsförmåga Att ha effektiva lyssningsförmåga innebär att kunna visa intresse för det diskuterade ämnet och förstå informationen. I dagens samhälle blir förmågan att kommunicera effektivt allt viktigare. - ägna stor uppmärksamhet åt vad andra säger och förtydliga tvetydigheter genom att omformulera sina frågor för större förståelse.

2. Korthet

Överför ditt meddelande med så få ord som möjligt. Använd inte fyllnadsord och kom rakt på sak. Rambling kommer att få lyssnaren att ställa in eller vara osäker på vad du pratar om. Undvik att tala för mycket och använd inte ord som kan förvirra publiken.

3. Kroppsspråk

Det är viktigt att träna bra kroppsspråk, använda ögonkontakt, använda handgester och titta på rösttonen när du kommunicerar med andra. En avslappnad kroppsställning med en vänlig ton hjälper till att få dig att se ut som andra.

Ögonkontakt är viktigt i kommunikationen - se personen i ögonen för att indikera att du är fokuserad på konversationen. Men se till att inte stirra på personen eftersom det kan göra honom eller henne obekväm.

4. Förtroende

Var säker på vad du säger och i dina kommunikationsinteraktioner med andra. Att vara säker kan vara lika enkelt som att upprätthålla ögonkontakt, upprätthålla en avslappnad kroppsställning och prata med kortfattning. Försök att inte göra uttalanden låter som frågor och undvik att försöka låta aggressivt eller förnedrande.

5. Öppenhet

I situationer där du inte håller med vad någon annan har att säga, oavsett om det är med en arbetsgivare, en medarbetare eller en vän, är det viktigt att sympatisera med deras synvinkel snarare än att bara försöka förmedla ditt budskap. Respektera andras åsikter och aldrig tillgripa dem som inte håller med dig.

6. Respekt

Att respektera vad andra har att säga och erkänna dem är en viktig aspekt av kommunikationen. Att vara respektfull kan vara så enkelt som att vara uppmärksam på vad de har att säga, använda personens namn och inte bli distraherad. Genom att respektera andra kommer den andra personen att uppskattas, vilket leder till en mer ärlig och produktiv konversation.

7. Använd rätt medium

Det finns flera olika former av kommunikation att använda - det är viktigt att välja rätt. Till exempel är det mer lämpligt att kommunicera personligen om allvarliga frågor (uppsägningar, löneförändringar etc.) än att skicka ett mejl om ärendet.

Bra kommunikationsförmåga för en bra karriär

För att lyckas i din karriär krävs god kommunikationsförmåga. Du måste veta vad du vill ha och hur du ska uppnå det. Att vara en utmärkt kommunikatör kan hjälpa till att driva din karriär.

Bra kommunikationsförmåga kan hjälpa dig att få en intervju och klara urvalsprocessen. Att kunna artikulera bra ger en betydande fördel! För att göra ditt jobb effektivt måste du diskutera problem, begära information, interagera med andra och ha goda mänskliga relationer - allt detta är en del av att ha god kommunikationsförmåga. De hjälper till att förstås väl och hjälpa till att förstå behoven hos dem omkring dig.

Dålig kommunikation på arbetsplatsen

Kommunikation driver framgångar på arbetsplatsen. Även om nackdelarna med dålig kommunikation med andra kanske inte är uppenbara på kort sikt har det en förlamande effekt på arbetsplatsen på lång sikt. Här är några tecken på dålig kommunikation:

  • Brist på specifik kommunikation
  • Använda felaktiga medier för att förmedla viktiga meddelanden
  • Passiv-aggressiv kommunikation
  • Bristande uppföljning och omtanke
  • Skylla på och skrämma andra
  • Misslyckas med att lyssna

Ett exempel på dålig kommunikation skulle vara uppsägningarna från RadioShack 2006. Elektronik-kedjan avskedade 400 anställda genom att meddela de anställda via e-post. Företaget mötte betydande motreaktioner efter flytten, och många förvånade att de använde e-post istället för ansikte mot ansikte möten.

Dålig kommunikation från Radioshack berodde på att man använde fel kommunikationsmedium för sina anställda. Företagets anställda kände sig avhumaniserade och gillade därefter företaget.

Relaterade avläsningar

Tack för att du läste Finance guide till kommunikation. Finance är den officiella leverantören av den globala Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram, utformade för att hjälpa alla att bli en ekonomisk analytiker i världsklass . För att fortsätta din karriär kommer de ytterligare resurserna nedan att vara användbara:

  • Interpersonell intelligens Interpersonell intelligens Interpersonell intelligens hänvisar till en persons förmåga att relatera sig bra till människor och hantera relationer. Det gör det möjligt för människor att förstå behoven och motivationen hos dem omkring dem, vilket hjälper till att stärka deras övergripande inflytande. Människor med interpersonell intelligens
  • Förhandlingstaktik Förhandlingstaktik Förhandling är en dialog mellan två eller flera personer i syfte att nå enighet om en fråga eller frågor där konflikt existerar. Bra förhandlingstaktik är viktigt för förhandlingsparterna att veta för att deras sida ska vinna eller skapa en vinn-vinn-situation för båda parter.
  • Nätverk och bygga relationer Nätverk och bygga relationer (del 2) Denna artikel är en del av en serie användbara tips som hjälper dig att hitta framgång i din karriär och hela din livserfarenhet. Medan tekniska färdigheter får oss anställda för vår föredragna tjänst, hjälper mjuka färdigheter oss att kommunicera och samarbeta effektivt på arbetsplatsen. Mjuka färdigheter som att veta hur man ska komma överens med andra människor
  • Offentligt tal Talande offentligt tal, även kallat oratorium eller oration, är processen för att kommunicera information till en levande publik. Den information som kommuniceras är medvetet strukturerad för att informera, övertala och underhålla. Stor talare består av tre komponenter: Stil: Masterfullt konstruerad genom att använda ord för att skapa

Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022