Vad är aktievärdering?

Varje investerare som vill slå marknaden måste behärska skickligheten med aktievärdering. I huvudsak är värdering av aktier en metod för att bestämma det inre värdet Intrinsiskt värde Det inre värdet av ett företag (eller någon investeringssäkerhet) är nuvärdet av alla förväntade framtida kassaflöden, diskonterade till lämplig diskonteringsränta. Till skillnad från r

Vad är intäktsigenkänning?

Intäktsredovisning är en redovisningsprincip som beskriver de specifika förhållanden under vilka intäkter Försäljning Intäkter Försäljningsintäkter är de intäkter som ett företag får från dess försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster. I redovisningen kan termerna "försäljning" och "intäkt" användas och används ofta omväxlande för att betyda samma sak. Intäkter betyder inte nödv