Vad är AIDA-modellen inom marknadsföring?

AIDA-modellen, som står för A ttention, I nterest, D esire och Atransaktionsmodell, är en reklameffektmodell som identifierar de steg som en individ går igenom under processen att köpa en produkt Kostnad för sålda varor (COGS) Kostnad för sålda varor (COGS) mäter de ”direkta kostnaderna” som uppstår vid produktionen av varor eller tjänster. Den inkluderar

Vad är en PESTEL-analys?

PESTEL-analys är en strategisk strategi Företags- och affärsstrategiguider. Läs alla finansartiklar och resurser om affärs- och företagsstrategi, viktiga begrepp för finansanalytiker att införliva i sin ekonomiska modellering och analys. Försprång, Porters 5 Forces, SWOT, konkurrensfördel, förhandlingsstyrka leverantörer ramverk som används för att utvärdera den yttre miljön på ett företag genom att bryta ner de möjligheter och risker i P OLITISK, E conomic, S SOCIALA, T echnological, E nvironmental, och Legal-faktorer. PESTEL-analys kan v