Vad är PMT-funktionen?

PMT-funktionen är kategoriserad under finansiella Excel-funktioner Funktioner Lista över de viktigaste Excel-funktionerna för finansanalytiker. Detta fuskark täcker 100-tal funktioner som är viktiga att känna till som en Excel-analytiker. Funktionen hjälper till att beräkna den totala betalning (ränta och ränta) som krävs för att reglera ett lån eller en investering med en fast ränta över en viss tidsperiod.Formel= PMT (ha

Vad är kostnadsstruktur?

Kostnadsstruktur avser de olika typerna av kostnader som ett företag ådrar sig och består vanligtvis av fasta och rörliga kostnader. Fasta och rörliga kostnader. Kostnaden är något som kan klassificeras på flera sätt beroende på dess natur. En av de mest populära metoderna är klassificering efter fasta kostnader och rörliga kostnader. Fasta kostna