Vad är finansiella modelleringsverktyg?

Verktyg för ekonomisk modellering är Excel-mallar och förbyggda modeller som kan användas som utgångspunkt för analyser Analys av finansiella rapporter Hur man utför analys av finansiella rapporter. Den här guiden lär dig att utföra analys av resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen inklusive marginaler, nyckeltal, tillväxt, likviditet, hävstång, avkastning och lönsamhet. . Utöver mallar inkluderar andra verktyg programvara och programmeringsspråk (som VBA Excel VBA VBA står för Visual Basic för applikationer. Excel VBA är Microsofts programmeringsspråk för Excel och alla andra Microsoft Office-program, som Word och PowerPoint. Office-sviten programmerar alla dela ett gemensamt programmeringsspråk.) som kan användas för att öka automatiseringen och säkerställa att kvaliteten och standarderna för modeller hålls på högsta nivå. Det vanligaste verktyget är helt enkelt Microsoft Excel.

Lista över verktyg

Nummer ett ekonomisk modellering Vad är ekonomisk modellering Finansiell modellering utförs i Excel för att förutsäga ett företags ekonomiska resultat. Översikt över vad som är ekonomisk modellering, hur & varför man bygger en modell. verktyget är fortfarande Excel. Anledningen till att Excel fortfarande är så vanligt är av flera skäl: (1) den är helt flexibel och dynamisk, (2) det är den befintliga programvaran och alla använder den, (3) den är extremt prisvärd, (4) den kan användas på en grundläggande nivå Grundläggande statistikbegrepp för ekonomi En solid förståelse för statistik är avgörande för att hjälpa oss att bättre förstå ekonomi. Dessutom kan statistikbegrepp hjälpa investerare att övervaka nästan ingen utbildning, (5) det är helt transparent och lätt att granska, (6) det är lätt att redigera,och (7) det integreras med andra typer av redovisning Redovisning Offentliga redovisningsföretag består av revisorer vars jobb är att betjäna företag, individer, regeringar och ideella organisationer genom att upprätta finansiella rapporter, skatter och finansarbeten, vilket oftast görs i Excel.

Andra verktyg inkluderar program som SAP som används av stora globala företag som har råd med dem. Programvarupaket kräver vanligtvis dyra installationer och är mycket mindre vanliga än Excel. Så enkelt som det är, är Excel den absolut vanligaste plattformen för att bygga modeller.

Rekommenderas

Vad är en hinderfrekvens?
Vad är ABSOLUTE-funktionen i Excel (ABS)?
Vad är hot mot revisors oberoende?