Vad är ett etiskt dilemma?

Ett etiskt dilemma (etisk paradox eller moraliskt dilemma) är ett problem i beslutsprocessen Företagsstrategi Företagsstrategi fokuserar på hur man hanterar resurser, risker och avkastning över ett företag, i motsats till att titta på konkurrensfördelar i affärsstrategi mellan två möjliga alternativ som inte är absolut acceptabla ur ett etiskt perspektiv. Även om vi står inför många etiska och moraliska problem i våra liv, kommer de flesta med relativt enkla lösningar.

Etiskt dilemma

Å andra sidan är etiska dilemman extremt komplicerade utmaningar som inte lätt kan lösas. Därför är förmågan att hitta den optimala lösningen i sådana situationer avgörande för alla.

Varje person kan stöta på ett etiskt dilemma i nästan alla aspekter av sitt liv, inklusive personlig, social och professionell Professionell Uttrycket professionell avser alla som tjänar sitt liv på att utföra en aktivitet som kräver en viss utbildning, skicklighet eller utbildning. .

Hur löser man ett etiskt dilemma?

Den största utmaningen med ett etiskt dilemma är att det inte erbjuder en uppenbar lösning som skulle uppfylla etiska normer. Under hela mänsklighetens historia har människor ställts inför sådana dilemman och filosofer siktade och arbetade för att hitta lösningar på dem.

Följande metoder för att lösa ett etiskt dilemma härleddes:

  • Motbevisa paradoxen (dilemma): Situationen måste analyseras noggrant. I vissa fall kan förekomsten av dilemma logiskt motbevisas.
  • Värderingsteori: Välj det alternativ som erbjuder större eller mindre ondska.
  • Hitta alternativa lösningar: I vissa fall kan problemet omprövas och nya alternativa lösningar kan uppstå.

Exempel

Några exempel på etiska dilemmaexempel inkluderar:

  • Att ta kredit för andras arbete
  • Att erbjuda en kund en sämre produkt för din egen vinst
  • Använda insidan kunskap för din egen vinst

Etiska dilemman i näringslivet

Etiska dilemman är särskilt betydelsefulla i yrkeslivet, eftersom de ofta förekommer på arbetsplatsen. Vissa företag och professionella organisationer (t.ex. CFA CPA vs CFA® När man överväger en karriär inom företagsfinansiering eller kapitalmarknaderna kommer man ofta att höra folk frågar, "Ska jag få en CPA eller CFA?" den här artikeln kommer vi att beskriva likheterna och skillnaderna mellan CPA och CFA-beteckningar och försöka styra dig i rätt riktning om) följa sina egna uppförandekoder och etiska standarder. Överträdelse av standarderna kan leda till disciplinära sanktioner.

Nästan alla aspekter av verksamheten kan bli en möjlig grund för etiska dilemman. Det kan inkludera relationer med medarbetare, företagsledning, kunder och affärspartners.

Människors oförmåga att bestämma den optimala lösningen på sådana dilemman i en professionell miljö kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och organisationer. Situationen kan vara vanlig i företag som värderar resultat mest.

För att lösa etiska problem, företag och organisationer Typer av organisationer Denna artikel om olika typer av organisationer utforskar de olika kategorier som organisationsstrukturer kan falla in i. Organisationsstrukturer bör utveckla strikta etiska standarder för sina anställda. Varje företag måste visa sin oro beträffande de etiska normerna inom organisationen. Dessutom kan företag tillhandahålla etisk utbildning för sina anställda.

Fler resurser

Finance erbjuder Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram för dem som vill ta sin karriär till nästa nivå. För att fortsätta lära och utveckla din karriär kommer följande finansresurser att vara till hjälp:

  • Affärsetik Affärsetik För att hålla det enkelt är affärsetik de moraliska principerna som fungerar som riktlinjer för hur ett företag bedriver sig och sina transaktioner. I
  • De bästa redovisningsskandalerna De bästa redovisningsskandalerna De senaste två decennierna såg några av de värsta redovisningsskandalerna i historien. Miljarder dollar förlorades till följd av dessa ekonomiska katastrofer. I denna
  • Typer av due diligence Typer av due diligence En av de viktigaste och mest långvariga processerna i en M & A-affär är Due Diligence. Processen med due diligence är något som köparen genomför för att bekräfta riktigheten i säljarens anspråk. En potentiell M & A-affär innebär flera typer av due diligence.
  • Whistleblower Policy Whistleblower Policy En whistleblower-politik anses nu vara en mycket kritisk del av nästan alla organisationer, till följd av juridiska frågor. Whistleblowers blir nästan alltid

Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022