Finans-, bank- och redovisningstjänster

Dessa är de vanligaste jobbet för studenter eller yrkesverksamma som vill utveckla sin karriär inom redovisning, ekonomi och bank. Bläddra i listan för att se exempel på allmänt använda titlar i olika branscher.

finansbanksredovisning jobbtitlar tema

Kapitalmarknadsjobb

Försäljning och handel

Institutionell ränteförsäljare

Specialist på aktierivat

Ränteintäkter

Senior Vice President

Aktiehandlare

Junior Equity Sales Trader

Försäljningsassistent (institutionell försäljning och handel)

Produktionskapitalförsäljare

Officer för aktieförsäljning och handel

Aktiehandlare

Investeringsspecialist

Institutionell global aktieförsäljare

Cross-Asset Financial Engineer

Handlare

Aktiehandlare

Handlare med fast ränta

Handelschef

Aktieforskning

Aktieanalytiker

Forskningsassistent

Specialist för finansiell rapportering

Portföljförvaltare

Private Equity Associate (praktik)

Förvärv Associate

Analytiker, Global Equity Products

Senioranalytiker - Investment Analytics

Private Equity Analyst - betald praktik

Forskningsassistent

Research Associate Gold & Precious Minerals

Forskningsanalytiker

Forskningskoordinator

Investment Banking / Private Equity

Analytiker

Associera

Vice President

Direktör

VD

Banktjänster

Överensstämmelse mot penningtvätt

Specialist I

Överensstämmelse mot penningtvätt

Specialist II (Senior)

Anti-White Laundering Investigator I

Anti-penningtvätt

Utredare II (Senior)

Assistant Branch Manager I

Assistant Branch Manager II (Senior)

ATM-koordinator

ATM-specialist

Auto Remarketing Manager

Auto Remarketing Specialist

Filialkoordinator

Platschef

Branch Manager - In-Store

Affärsutvecklingschef

Affärsutvecklingsspecialist

Kortoperationschef

Kortoperatörsspecialist

Cash Management Officer I

Cash Management Officer II (Senior)

Kontrollera Processing Supervisor

Kommersiell kreditanalytiker I

Commercial Credit Analyst II (Senior)

Kommersiell utlåningschef

Kommersiell lånechef

Kommersiell låneansvarig I

Commercial Loan Officer II (Senior)

Commercial Loan Officer III (Lead)

Kommersiell lånebehandlare I

Commercial Loan Processor II (Senior)

Kommersiell låneprocessor III (bly)

Representant för kommersiella lån

Compliance Officer - Banking I

Compliance Officer - Banking II (Senior)

Analys av efterlevnadsforskning

Chef för efterlevnadsforskning

Konsumentlånchef

Konsumentlånansvarig I

Konsumentlånansvarig II (Senior)

Konsumentlånansvarig III (Lead)

Konsumentlånbehandlare I

Konsumentlånprocessor II (Senior)

Konsumentlånprocessor III (bly)

Representant för konsumentlån

Analys av kreditkortsbedrägerier

Utredare för kreditkortsbedrägeri

Kreditkortschef

EFT / ACH Manager

EFT / ACH-specialist

Elektronisk bankchef

Elektronisk bankansvarig I

Electronic Banking Officer II (Senior) * Nytt för 2015 *

Finansiell planerare

Representant för finansiella tjänster

Representant för finansiella tjänster II (Senior)

Utestängningsspecialist I

Utestängningsspecialist II (Senior)

Valutahandlare

Bedrägeri analytiker

Bedrägeri analytiker II (Senior)

Bedrägeri ATM / Betalkortsanalytiker I

Bedrägeri ATM / Betalkortanalytiker II (Senior)

Bedrägeri ATM / Bankkortsdirektör

Bedrägeri bankomat / bankkortutredning

Specialist I

Bedrägeri bankomat / bankkortutredning

Specialist II (Senior)

Bedrägeri ATM / Debit Card Manager

Bedrägerikreditanalytiker I

Bedrägerikreditanalytiker II (Senior)

Bedrägeri kreditkortsanalytiker II (Senior)

Bedrägeri kreditkortsutredning

Specialist II (Senior)

Bedrägerikreditdirektör

Specialister på undersökningar av bedrägerikredit I

Undersökningar av bedrägerikredit

Specialist II (Senior)

Bedrägerikreditchef

Direktör för upptäckt av bedrägerier

Manager för upptäckt av bedrägerier

Specialist för bedrägeribekämpning

Specialist för bedrägeribekämpning II (Senior)

Bedrägeridirektör

Bedrägeri Internetbankanalytiker I

Fraud Internet Banking Analyst II (Senior)

Bedrägeri Internetbankdirektör

Bedrägeri Internetbankchef

Bedrägeri utredningschef

Bedrägeriutredningschef

Bedrägeriundersökningsspecialist I

Bedrägeriutredningsspecialist II (Senior)

Bedrägerihanterare

Direktör för bedrägeribetalning

Bedrägeribetalningschef

Specialist för bedrägeribetalning I

Specialist för bedrägeribetalning II (Senior)

Bedrägeripolicychef

Bedrägeribekämpningschef

Bedrägeribekämpningschef

Bedrägeri förebyggande specialist

Bedrägeribekämpningsspecialist II (Senior)

Bedrägerirektör

Bedrägeririskchef

Bedrägerirespecialist I

Bedrägerisk specialist II (Senior)

Kontor för överföring av medel

Investeringsförsäljningschef

Investment Sales Specialist

Lånekontor

Låneansvarig I

Loan Officer II (Senior)

Loan Officer III (Lead)

Lånoperatör

Lånets ursprungshanterare

Lånprocessor I

Loan Processor II (Senior)

Lånprocessor III (bly)

Långranskare

Lanservicechef

Förlustreduceringsspecialist

Förlustbegränsande handledare

Management Trainee - Banking

Handelsrepresentant

Inteckningschef

Inteckningslån närmare

Avtalsledare för inteckningslån

Lånelånare I

Inteckningslånare II (Senior)

Lånelånare III (Lead)

Hypotekslånbehandlare I

Inteckningslånbehandlare II (Senior)

Hypotekslånprocessor III (bly)

Lånelånförsäkring

Ny kontorsrepresentant I

Representant för nya konton II (Senior)

Operations Manager - Banking

Operations Supervisor - Banking

Optical Imaging Manager

Optisk bildspecialist

Personlig bankman

Personlig bankchef

Personlig finansiell rådgivare I

Personal Financial Advisor II (Senior)

Personal Trust Administrator

Personal Trust Officer I

Personal Trust Officer II (Senior)

Portföljförvaltare - Aktiefonder

Proof Operations Supervisor

Bevisoperatör I

Proof Operator II (Senior)

Regionchef

REO (fastighetsägd) chef

Research / Returns Clerk

Bostadsbyggande låneansvarig I

Bostadsbyggande låneansvarig II (Senior)

Bostadsbyggande lånespecialist

Pensioneringsplan Specialist

Pensionärsledare

Securities Trader

Small Business Banker

Teller - Vault

Teller I

Teller II (Senior)

Teller III (bly)

Teller Supervisor

Tillitsassistent

Trust Investment Officer

Lita på ny affärschef

Trust Officer I

Trust Officer II (Senior)

Trust Operations Manager

Treasury Job Titles

Gruppkassör

SVP / VP Treasury

Företags kassör

Skattmästare

Chef för finans och risk (och skatt och försäkring)

Assisterande kassör

Treasury Director

Treasury Manager

Direktör för Corporate Finance & Treasury

Front-office

Huvudhandlare

Handelschef

VP Treasury

Biträdande kassör, ​​chef för finansverksamheten

Mellankontor

Riskchef

Riskchef / direktör

Chef för Treasury Control

Chef för Treasury Risk Management

Treasury Control Manager / Director

Treasury IT eller IS Director

Systemanalytiker

Kontant hantering

(Global) Cash Manager

Chef för (Global) Cash

Direktör för (Global) Cash

Back-office

Treasury Operations Manager / Director

Avvecklingschef

Betalningsanalytiker

Betalningschef

Account Manager

Övrig

Chef för finansiell försörjningskedja

Direktör för International Treasury

VD / VD för Corporate Treasury Center Inc / Ltd.

finanschef

Cash Manager

Treasury Dealer

Treasury Accountant

Treasury Systems Manager

Treasury Analyst

Treasury Assistant

Redovisningstjänster

Revisor - Kostnad I

Revisor - Kostnad II (Senior)

Revisor - Kostnadsansvarig

Revisor - Skatt

Revisor I

Revisor II (Senior)

Redovisningsanalytiker I

Redovisningsanalytiker II (Senior)

Bokföringsassistent

Bokförare I

Accounting Clerk II (Senior)

Redovisningschef

Redovisningschef - Allmänt

redovisningsspecialist

Ekonomichef

Leverantörsskulder / kundfordringar

Leverantörsskulder / fordringskoordinator

Leverantörsskulder / kundhantering

Leverantörsskulder / Mottagare

Revisionschef

Revisionschef

Revisor I

Auditor II (Senior)

Auditor III (Lead)

Faktureringsanalytiker I

Billing Analyst II (Senior)

Bokhållare I

Bokhållare II (Senior)

Bokförare

Budgetanalytiker

Budgetchef

Budgetchef

Samlingschef

Samlingsledare

Samlare I

Collector II (Senior)

Kontroller

Styrenhet - assistent

Kreditanalytiker I

Credit Analyst II (Senior)

Kreditanalytiker

Ekonom

Ekonomichef

Ekonomichef

Ekonomisk analyschef

Ekonomisk analytiker I

Financial Analyst II (Senior)

Financial Analyst III (Lead)

Finansiell planeringschef

Finansiella systemchef

Lönekontor I

Lönekontor II (Senior)

Lönekoordinator

Lönechef

Lönechef

Riskhanteringskoordinator

Riskhanteringsdirektör

Riskhanteringsspecialist

Riskhanterare

Riskchef

Revisor

Revisor-controller

Revisor handledare

Redovisningsansvarig

Analytiker-revisor

Assistentkontroll

Auditor-CA (auktoriserad revisor)

Revisorcharterad revisor (CA)

Revisor - ekonomi

Revisorns handledare

Revisionsenhetschef - beskattning

Bankkontorets revisor

Bankreserver revisor

Konkursförvaltare

Filialkonsult, bank

Budgetkonsult

CA (auktoriserad revisor)

CA (auktoriserad revisor) student

Certifierad revisor (CGA)

Certifierad revisor (CMA)

CGA (certifierad revisor)

Chartered revisor (CA)

Chartered accountant (CA) student

Kamrer

Anspråkar revisor

CMA (certifierad revisor)

Datorrevisionsspecialist

Kostnadsbokförare

Handledare för kostnadsredovisning

Avdelningsbokförare

Division controller - redovisning

Fältrevisor - ekonomi

Finansiell revisor

Ekonomisk revisor

Ekonomisk kontrollansvarig

Allmän revisor

Justering av inkomstskatt

Inkomstskatterådgivare

Inkomstskattkonsult

Inkomstskattsexpert

Inkomstskattutredare

Inkomstskatt specialist

Industriell revisor

Industriell revisor

Mellanläggande revisor

Internrevisor

Internrevisor - ekonomi

Intern revisors handledare - ekonomi

Projektledare för internrevision

Intern revisor - ekonomi

Maskinbearbetningsbokförare

Ledningsbokförare

Chef för redovisning

Tillverkare revisor

Officer, ekonomisk kontroll

Växtbokförare

Anläggningskontroll

Produktionsbokföring

Projektbokförare

Fastighetsbokförare

Offentlig revisor

Revisorchef

Supervisor för revisorer

Återförsäkringsanalytiker

Rulnings officer, beskattning

Försäljningsrevisor - ekonomi

Senior redovisningsanalytiker

Senior kostnadsbokförare

Senior praktikantrevisor

Handledare, revisorer

Handledare, revisorer

Handledare, kostnadsredovisning

Handledare, internrevision - ekonomi

Handledare, interna revisorer - ekonomi

Handledare, revisorer

Skattebokförare

Skatterådgivare

Skatteanalytiker

Beskattningsbeslut

Skatterevisor

Skattekonsult

Skatteutvärderare

Skattegranskare

Skatteexpert

FP&A analytiker

FP & A-medarbetare

FP&A chef

FP&A direktör

VP FP&A

Chef för FP&A

Ytterligare resurser

Tack för att du läser den här guiden för finans- och bankjobb. Dessa ytterligare resurser kommer att vara till hjälp för att fortsätta lära och utveckla din karriär:

  • Mall för brevbrev Använd denna mall för brevbrev för att få en intervju! Ett personligt brev kan göra eller bryta en ansökan så det är viktigt att få rätt. Oavsett om ditt brev läses av HR eller anställningschefen direkt, det finns flera viktiga rutor du måste kryssa för. Den här guiden ger en kostnadsfri mall för förslag och förklaring av vad du behöver veta
  • Återuppta mall Investment Banking Återuppta Investment Bank CV-mall. Lär dig hur du skriver ett investeringsbank-CV (Analyst eller Associate) med Finance gratis guide och CV-mall. IB-CV är unikt. Det är viktigt att skräddarsy ditt CV till branschstandarden för att undvika att omedelbart raderas
  • Intervjuguider Intervjuer Få din nästa intervju! Kolla in finansens intervjuguider med de vanligaste frågorna och de bästa svaren för alla jobb inom företagsekonomi. Intervjufrågor och svar för ekonomi, redovisning, investmentbank, aktieforskning, kommersiell bank, FP&A, mer! Gratis guider och övning för att få din intervju
  • Finansiella modelleringsresurser Finansiella modelleringar Gratis finansiella modelleringsresurser och guider för att lära dig de viktigaste begreppen i din egen takt. Dessa artiklar lär dig bästa praxis för ekonomisk modellering med hundratals exempel, mallar, guider, artiklar och mer. Lär dig vad ekonomisk modellering är, hur man bygger en modell, Excel-färdigheter, tips och tricks

Rekommenderas

Vad är kontokostnader?
Vad är återbetalningsperioden?
Vad är serie A-finansiering?