Vad är ABSOLUTE-funktionen i Excel (ABS)?

Funktionen ABSOLUT i Excel returnerar det absoluta värdet för ett tal. Funktionen omvandlar negativa tal till positiva tal medan positiva siffror förblir opåverkade.

Formel

ABSOLUT Värde = ABS (antal)

Där nummer är det numeriska värdet som vi behöver beräkna det absoluta värdet för.

Hur använder jag funktionen ABSOLUT i Excel?

Låt oss ta en serie siffror för att förstå hur denna funktion kan användas.

Absolut funktion i Excel ABS

I skärmdumpen ovan får vi en serie siffror. När vi använder funktionen ABSOLUT får vi följande resultat:

  1. För positiva siffror får vi samma resultat. Så 45 returneras som 45.
  2. För negativa tal returnerar funktionen absoluta tal. Så för -890, -67, -74 fick vi 890, 67, 74.

För att lära dig mer, starta vår gratis Excel-kraschkurs nu!

Exempel på funktionen ABSOLUT i Excel

För vår analys vill vi ha skillnaden mellan serie A och serie B enligt nedan. Helst om du subtraherar serie A från serie B kan du få negativa siffror beroende på värdena. Men om du vill ha absoluta tal i det här scenariot kan vi använda funktionen ABSOLUT.

Absolut funktionsexempel 1 (ABS)

Resultaten som returneras med ABSOLUTE-funktionen skulle vara absoluta tal. Så ABS kan kombineras med andra funktioner som SUM, MAX, MIN, GENOMSNITT etc. för att beräkna det absoluta värdet för positiva och negativa siffror i Excel-kalkylblad.

Absolut funktionsexempel 2

Låt oss se några exempel på hur ABS kan användas med andra Excel-funktioner.

1. SUMIF och ABS

Vi är alla medvetna om att SUMIF skulle summera värden om vissa kriterier inom det angivna intervallet uppfylls. Låt oss anta att vi har fått några siffror i kolumn A och kolumn B enligt nedan:

Absolut funktion SUMIF

Nu vill jag subtrahera alla negativa tal i kolumn B från alla positiva siffror i kolumn A. Jag vill att resultatet ska vara ett absolut tal. Så jag kan använda ABS-funktionen tillsammans med SUMIF på följande sätt:

Absolut funktion SUMIF 1

Resultatet är 79. Excel lade till 15 och 6 från kolumn A och subtraherade 100 från kolumn B för att ge oss 79, eftersom vi använde ABS-funktion istället för -79.

2. SUM ARRAY Formula och ABS-funktion

Excel-matrisformlerna hjälper oss att göra flera beräkningar för en given matris eller kolumn med värden. Vi kan använda SUM ARRAY tillsammans med ABS för att få det absoluta värdet av en serie siffror i kolumn eller rad. Antag att vi får några siffror enligt nedan, så i det här scenariot skulle SUM-matrisformeln för absoluta värden vara = SUM (ABS (A2: A6)).

Välj nu cell A7 i kalkylbladet och ange formeln '= SUM (ABS (A2: A6))'. Efter att ha angett formeln i cell A7, tryck på "Ctrl + Skift + Enter". När vi väl gjort detta kommer formeln att ha {} parenteser som visas på skärmdumpen nedan.

Absolut funktion SUMMARRAY

Som framgår av skärmdumpen ovan returnerade matrisformeln också värdet 44 i cell A7, vilket är det absoluta värdet för de data som anges i cellerna A2: A6.

3. SUMPRODUCT-formel och ABS-funktion

SUMPRODUCT-funktionen låter oss inkludera ABS-funktionen för att tillhandahålla absoluta tal. Antag att vi får följande data. Om vi ​​bara skulle använda SUMPRODUCT-formeln skulle vi få ett negativt tal som visas nedan:

Absolut funktion SUMPRODUKT

Men med hjälp av ABS-funktion kan vi få det absoluta talet som ett resultat. Formeln som ska användas skulle vara:

Absolut funktion SUMPRODUKT 1

För att lära dig mer, starta vår gratis Excel-kraschkurs nu!

ABS som en VBA-funktion

Om vi ​​vill använda ABSOLUTE-funktionen i Excel VBA-kod kan den användas på följande sätt. Låt oss anta att jag behöver ABS -600 så att koden skulle vara:

Dim LNumber Som Double

LNumber = ABS (-600)

Nu i koden ovan skulle variabeln som kallas LNumber nu innehålla värdet 600.

Gratis Excel-kurs

Om du vill lära dig mer Excel-funktioner med din egen online-instruktör, kolla in Finance gratis Excel Crash Course! Du får steg-för-steg-självstudier och demonstrationer om hur du blir en Excel-kraftanvändare.

gratis Excel-kortkommandokurs

Ytterligare resurser

Tack för att du läser Finance guide till viktiga Excel-funktioner! Genom att ta dig tid att lära dig och behärska dessa funktioner kommer du att påskynda din ekonomiska analys avsevärt. För att lära dig mer, kolla in dessa ytterligare finansresurser:

  • Excel-funktioner för ekonomi Excel för ekonomi Denna Excel för finansguide lär dig de 10 bästa formlerna och funktionerna som du måste veta för att vara en bra ekonomisk analytiker i Excel. Den här guiden har exempel, skärmdumpar och instruktioner steg för steg. I slutändan, ladda ner den kostnadsfria Excel-mallen som innehåller alla finansfunktioner som omfattas av handledningen
  • Avancerad Excel-formelkurs
  • Avancerade Excel-formler du måste veta Avancerade Excel-formler måste veta Dessa avancerade Excel-formler är viktiga att känna till och tar dina ekonomiska analysfärdigheter till nästa nivå. Avancerade Excel-funktioner du måste känna till. Lär dig de 10 bästa Excel-formlerna som varje ekonomisk analytiker i världsklass använder regelbundet. Dessa färdigheter kommer att förbättra ditt kalkylbladarbete i alla karriärer
  • Excel-genvägar för PC och Mac Excel-genvägar PC Mac Excel-genvägar - Lista över de viktigaste och vanligaste MS Excel-genvägarna för PC- och Mac-användare, ekonomi, redovisningsyrken. Kortkommandon påskyndar dina modelleringskunskaper och sparar tid. Lär dig redigering, formatering, navigering, menyflik, klistra in special, datahantering, formel- och cellredigering och andra genvägar

Rekommenderas

Vad är den totala sannolikhetsregeln?
Vad är avskrivning på immateriella tillgångar?
Vad är begränsade kontanter?